- Godt i gang

 

Forside   Nyheder   Kurser   Opstart   Samarbejde   Idéer   Om Richter & Lund   Inspiration   Kontakt

 

 

Samarbejde

 

Belbin

Få analyseret jeres team og få styr på jeres kompetencer til at løse opgave i fællesskab i projekter, teams, afdelinger, kontorer, eller i andre samarbejdssituationer.

 

I får kortlagt jeres kompetencer med hensyn til, hvem der er opstarter, afslutter, idemand, koordinator, organisator, teamworker, specialist, analysator og kontaktskaber til brug for jeres planlægning af opgaveløsningen.

 

Tilbagemelding sker på en workshop som en blanding af teori og gruppeøvelser, hvor teamet introduceres til egne resultater, teamets samlede resultat og får mulighed for at drøfte konsekvenserne af det.

 

Ønskes individuelle analyser klarer vi også dette.

 

JTI / MBTI

JTI (Jungiansk Type Indeks JTI ®) / MBTI (Myers-Briggs Type Indicator ®) 

 

Bruges til at optimere samarbejde i projekter, grupper, teams, afdelinger, el.lign. Det er et udviklingsredskab, der giver øget indsigt og gør dig bedre til at forstå, hvorfor du selv og andre handler som man gør.

For enkeltpersoner kan JTI/MBTI give input til personlige udvikling fx i forbindelse med valg af karrierevej. Eller til at forstå egne og andres handle- og reaktionsmønstre fx som projektleder.

 

For grupper, fx projektgrupper, teams eller afdelinger, kan JTI/MBTI bidrage til at øge forståelsen for hinanden, forbedre kommunikationen eller evt. andre områder, som man ønsker at sætte fokus på.

 

Arbejdet med JTI/MBTI for en gruppe sker som en blanding af teori og gruppeøvelser. Der vil altid være mulighed for en individuel tilbagemelding.

 

Coaching

Vi tilbyder procesfacilitering af projektgrupper eller andre ’midlertidige’ grupper med henblik på fx at få gruppens kompetencer og ressourcer bedst muligt i spil eller at få samarbejdet til at fungere.

 

Vi tilbyder også individuel coaching af projektledere.  

 © Richter & Lund

Richter & Lund I/S | CVR: 32495915 | www.richterlund.dk | E-mail: info@richterlund.dk
Brøndumvej 16 | 2720 Vanløse | Tlf. 29 66 70 20 - 23 47 64 39